Årsmöte 2017

Torsdagen den 23 februari genomfördes föreningens årsmöte på Prästgatan 58. 
Vi gick igenom vad vi hade gjort under 2016 (verksamhetsberättelse) och hur ekonomin hade sett ut (ekonomisk berättelse).
Årsmötet valde in personer till styrelsen som nu består av:
Ordförande: Birgitta Rhodin
Vice Ordförande: Ingrid Lamberg
Sekreterare: Åsa Danvind
Kassör: Anna-Carin Hammarberg
Ledamöter: Lena Råghall, Märta Norelius och Sara Ekholm
Suppleant: Ina Karlsson
Styrelsen presenterade vad man ska göra under 2017 (verksamhetsplan).

Publicerad:
tisdag 27 juni 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se