Årsmöte 28/2 2016

Nu har FUB Nacka Värmdö haft ett årsmöte. 

Vi valde ny styrelse:

Katarina Berggren ny ordförande, Camilla Sundman sekreterare, Lillemor Johansson kassör.
Lena Evrell och Helena Islas Helgesson fortsätter som ledamöter. Sedan har vi två nya styrelsemedlemmar som heter Helen Borell och Ulla Hjelm, båda från Värmdö. Välkomna!

Viktiga punkter från mötet:

  • Det är oroliga tider i Värmdö kommun. Det sker omfattande indragningar av LSS-insatser. Många blir av med rätten till kontaktperson, ledsagare eller avlösare.
  • Torsdag den 25 februari träffades anhöriga och gode män i Värmdö och pratade om de försämringar som drabbat personer med LSS-insatser i Värmdö.
  • Det bestämdes att två personer från FUB:s styrelse ska gå på Värmdös Råd för funktionshinderfrågor för att föra våra medlemmars talan.
  • I Nacka kommer FUB:s styrelse hjälpa kommunen att komma med förslag till deras nya riktlinjer inom LSS.

 

 

Läs mer

Publicerad:
torsdag 17 mars 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se