Årsmöte i glada Elvistoner

Ehrling Lundberg blev årsmötets huvudnummer. Glad sångare, dragspelare, gitarrist och historieberättare från Malmbäck i klassisk Elvis Presley-utstyrsel och med omisskännlig småländskt tungomål.  Han fick igång de 30-talet församlade på restaurang Guvernören i både allsång, dans och imponerande solosång (av Mattias Melin). Innan musiken drog igång åt alla en god buffélunch. Årsmötet – där undertecknad hedrande valdes till mötesordförande –  antog bland annat verksamhetsinriktning och budget för året. Fjolåret visade ett överskott i ekonomin på närmare 60 000 kronor; föreningens kapital är på runt en halv miljon. Styrelsen fick i uppdrag att fundera över föreningens kostnader för biståndsprojektet i Rwanda om detta skall fortsätta. Trots stöd från Sida har det under årens lopp kostat föreningen över 100 000 kronor. Medlemsavgiften höjs från nästa år till 250 kronor (125 för stödjande medlemmar). 
 
/ Erik Lindfeldt (Mötesordförande)
 
Till ny styrelse valdes:
Ledamöter på två år: Mattias Melin, Rose-Marie Svensson, Patrik Andersson, Ewa Hubinette
Ersättare på ett år: Malin Waldemarsson, Anette Andersson, Gunilla Rylander, Karin Johansson
 
Ledamöter med ett år kvar är:
Per-Ivar Bertilsson, Roger Moberg, Gunilla Bunnvik, Solviegh Höög

 

Publicerad:
måndag 20 mars 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se