Årsmöte Länsförbundet 2016

Den 13 april hade Länsförbundet årsmöte på Hamnkrogen i Falkenberg. Ordförande Kerstin Tegnér hälsade alla välkomna och tackade alla som arbetar i de olika lokalföreningarna för ett gott arbete 2015.

De traditionella årsmötesförhandlingarna leddes av Monica Rudqvist och sekreterare Monica Carlsson.

Hallandsklippans ordförande Gunilla Karlsson presenterade Hallandsklippans årsredovisning i ord och bild.

Gunilla och Monica berättade och visade bilder från Gala och Klippans 20-års jubileum i Stockholm.

Willy redovisade olika ärenden ur sitt projekt. ”Kvalitetssäkring och tillsyn inom LSS”.

Dan-Öjvind Gasstorp avtackades med blommer efter flera års arbete i styrelsen. 
Monica Carlsson avtackades för sitt uppdrag som ordinarie ledamot i styrelsen och övergår nu till adjungerad ledamot. 
Dan-Öjvind Gasstorp avtackades      Monica Carlsson avtackades
Efter mötet blev det god mat och efterrätt samt kaffe.

Årsredoviningen finns under Bilagor

Publicerad:
lördag 16 april 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se