Årsmöte onsdag 8 mars

FUB Göteborg kallar till årsmöte. 

När: Kl 18:00-20:30

Var: Lillatorpsgatan 10

Styrelsen berättar om året som gått.

Mötet beslutar om FUBs planer för 2017.

Det är också val av styrelse.

Kom och träffa styrelsen för att diskutera föreningens inriktning.

Kulturlabbets poporkester står för underhållningen.

Mot slutet av mötet äter vi lite mat tillsammans. 

Anmälan om deltagande senast den tredje mars.

Telefon 031-338 94 60 eller e-post: info@goteborg.fub.se

 

Handlingar till årsmötet finns som bilagor nedan att ladda ner. 

Publicerad:
måndag 6 mars 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se