Boendemöte på Mötesplats Mölle

FUB fortsätter träffarna om boendefrågor med anledning av Frösundas övertagande av vissa grupp- och servicebostäder. Cirka 40 personer kom till kvällens möte.
Willy Engebrethsen inledde kvällen med att läsa ett stycke ur boken Ärrvävnad av Maud Deckmar. Vad betyder det att ”släppa taget” om sitt vuxna barn? Går det att känna tillit till att andra kan ge tillräckligt stöd till ens barn när man själv inte orkar? 
Willy läser ur boken Ärrvävnad  Bengt Rudqvist berättar
Willy informerade även om LSS-lagen och vilka rättigheter som gäller.
Bengt Rudqvist berättade om sina erfarenheter vad gäller genomförandeplaner efter Frösundas övertagande på en gruppbostad.

Till kvällens möte hade kommunens kvalitets och utredningsrepresentanter bjudits in men ingen kunde närvara för att svara på frågor kring resultatet av de oanmälda verksamhetsbesök som gjorts på Frösundas gruppbostäder. Dokumentet hittar du under Bilagor.Deltagare på boendemöte

Deltagarna delades in i grupper för att diskutera kring tre frågor samt dela erfarenheter kring boendefrågor. 
Frågorna gällde: Vad är viktigast för att din huvudman ska uppnå goda levnadsvillkor?
Vilken förändring upplever du efter att nya utförare tog över?
Ge något positivt exempel efter att nya utförare tog över?
Alla är överens om att personalen är oerhört viktiga för att de som bor på boenden ska känna sig trygga och att goda levandsvillkor kan tillgodoses. 
Att förändringar skett efter övertagande är alla överens om. De flesta upplever det som fullständig kaos. I några få enstaka fall har det blivit en positiv förändring men på det stora hela är det svårt att hitta några goda exempel.
Frågorna är många och fortfarande efter snart sex månader så är personalomsättningen stor på de flesta boenden.
Willy funderar
Det står efter dagens möte helt klart att vi måste fortsätta att bevaka vad som händer. Fortfarande slutar personal och chefer. Varför? 
Nästa möte sattes till 29/5 18.00 på Mötesplats Mölle.

Vi tackar alla som kom ikväll och bidrog till bra diskussioner. 

Publicerad:
måndag 10 april 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se