Bra samtal på dialogmöte i Umeå

Dialogmötena är tillfällen att lära av varandra för lokalföreningar, länsförbund och riksförbund. Medlemmar från Umeå, Skellefteå och Lycksele deltog på dialogmötet den 8 februari.

Alla uppmuntrades när Sylvia Winbladh berättade om hur FUB Skellefteå lyckats värva medlemmar. 

FUB:s ordförande Thomas Jansson berättade att FUB har skrivit till socialdepartementet. Kvinnor som bor i gruppbostäder inte blir kallade till mammografi och cellprovtagning. Socialdepartementet förstår att det är allvarligt. Det visar att personer med utvecklingsstörning inte får samma hälsovård och sjukvård som andra. 

Thomas Jansson och förbundsjurist Jesper Symreng berättade om arbetet med god mans-frågor.

Jesper Tottie berättade om projekt och kampanjer.

Anders Peterson, Riks-Klippans ordförande berättade vad ska Klippan arbeta med de närmaste tre åren. Valen i Sverige och EU blir fokus i år. Klippan och FUB har ett valprojekt tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Det var också rapporter från projektet för föräldrar med utvecklingsstörning, från äldrekommittén och från Alas forskningsstiftelse.

Per Liljeroos berättade om UNIK försäkring. I försäkringen ingår några timmar juridisk hjälp.

Anteckningar från dialogmötet kommer.

Publicerad:
måndag 10 februari 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se