Café Draget byter lokal hösten 2017

Vi byter lokal i höst.

När vi vet lägger vi ut i vår kalender https://

www.fub.se/lokalt/fub-uppsala/kalender

Du kan också ringa och fråga Lotte Sederholm 070-5567067 från mitten av augusti. 

Publicerad:
måndag 26 juni 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se