Dialogmöte i Borlänge

Förbundsstyrelsen bjuder in till dialogmöten några gånger per år på olika platser i landet.

Nästa dialogmöte är den 18 april i Borlänge. Alla medlemmar i FUB och Klippan är välkomna!

Vi kommer att få höra om boenderapport och boendepolicy, det nya studiecirkelmaterialet om LSS och skriften Rätt att leva – inte bara överleva om personer med en flerfunktionsnedsättning.

På dialogmötena kan vi också diskutera viktiga frågor. Skicka gärna in andra frågor samtidigt som du anmäler dig. Anmälan senast fredagen den 10 april till Thord Öberg, thord.oberg@telia.com.

Personer från förbundsstyrelsen, Riks-Klippans styrelse och förbundskansliet är med på dialogmötet.

Inbjudan och anmälningsblankett finns som bilaga här nedanför.

Bilden är från ett dialogmöte i Halmstad.

Publicerad:
söndag 15 mars 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se