Dialogmöte i Umeå

Förbundsstyrelsen bjuder in till dialogmöten några gånger per år på olika platser i landet.

Nästa dialogmöte är den 8 februari i Umeå. Alla medlemmar i FUB och Klippan är välkomna!

På dialogmötena kan vi diskutera viktiga frågor. Förbundsstyrelsen vill bland annat diskutera LSS, assistans och aktuella frågor. Skicka gärna in andra frågor samtidigt som du anmäler dig.

Tre eller fyra ledamöter från förbundsstyrelsen är med på dialogmötet och lika många från förbundskansliet.

Inbjudan och anmälningsblankett finns som bilaga här nedanför.

Bilden är från Dialogmötet i Halmstad förra året. 

Publicerad:
tisdag 14 januari 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se