Film: Stärk LSS – stärk rätten till en god hälsa

Personer med utvecklingsstörning har ökad risk för ohälsa. Att få bästa tillgängliga hälsa och vård är en mänsklig rättighet enligt FN-konventionen! 

Det här är den andra av tio filmer från FUB om hur Sveriges beslutsfattare kan återupprätta intentionerna med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för att den som har utvecklingsstörning ska kunna leva ett liv som andra. Berättelserna i filmerna kommer från FUB:s medlemmar.

Hjälp oss göra LSS till en valfråga, dela filmen!

Omvårdnad enligt LSS är allt som en person behöver hjälp med i sitt dagliga liv – till exempel att komma iväg och motionera. Resurser och kompetens i bostad enligt LSS är avgörande. Hitta mer kunskap och FUB:s förslag i vår policy för hälsa och vård. 

Publicerad:
fredag 16 februari 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se