Film: Stärk LSS – stärk rätten till en meningsfull sysselsättning

Fler än 37 000 personer har daglig verksamhet. Det är den största LSS-insatsen.

Den som inte kan få ett arbete, ska kunna ha meningsfull och utvecklande daglig verksamhet. De flesta vuxna med utvecklingsstörning har daglig verksamhet.

Men många dagliga verksamheter behöver arbeta på bättre sätt och personalen behöver mer utbildning. Daglig verksamhet ska vara meningsfull – inte meningslös!

Hjälp oss göra LSS till en valfråga, dela filmen! Det här är den åttonde av tio filmer med citat av FUB:s medlemmar. Vi vill berätta om hur Sveriges politiker kan stärka LSS, för att den som har utvecklingsstörning ska kunna leva ett liv som andra.

Publicerad:
torsdag 26 april 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se