Film: Stärk LSS – Stärk rätten till inflytande

Den fjärde filmen om LSS handlar om LSS-insatsen kortis och att få vara med och bestämma om en LSS-insats. 

För att kortis ska vara bra för barn och ungdomar och deras familjer måste de få vara med och bestämma hur de ska få kortis. 

FUB gör tio filmer under våren 2018 om hur Sveriges politiker kan gå tillbaka till syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för att den som har utvecklingsstörning ska kunna leva ett liv som andra.

Berättelserna i filmerna kommer från FUB:s medlemmar.

Hjälp oss göra LSS till en valfråga, dela filmen!

Läs mer

Publicerad:
onsdag 7 mars 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se