Film: Stärk LSS – stärk rätten till kompetent personal!

Alla har rätt att kunna uttrycka sig och förstå. Hjälp oss göra LSS till en valfråga, dela filmen!

Inom all verksamhet enligt LSS behövs kompetent och engagerad personal, som vet mycket om LSS och hur de kan ge stöd och service på ett bra sätt.

De behöver både kunna mycket om olika funktionsnedsättningar och veta vilket stöd var och en behöver för att vara delaktig. Det är även viktigt med ett gott bemötande.

För att de som omfattas av LSS ska kunna kommunicera och ha inflytande över sitt liv, måste personalen också vara duktiga på Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Det är exempelvis tecken som stöd, och olika former av bildstöd. De ska också kunna ge stöd som gör det lättare att förstå, minnas, tänka, planera, välja och förstå tid – alltså kognitivt stöd.

FUB ser ett stort behov av kompetensutveckling hos personal i LSS-verksamheter. Det handlar ofta om bristande kunskap om AKK och kognitivt stöd.

Det här är den näst sista av tio filmer om hur Sveriges beslutsfattare kan återupprätta intentionerna med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för att den som har utvecklingsstörning ska kunna leva ett liv som andra. Berättelserna i filmerna kommer från FUB:s medlemmar.

Publicerad:
måndag 7 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se