Hoppa till innehåll

FUB deltar i barnrättsdelegationens möte med socialtjänstministern

Publicerad:


Förbundssekreterare Christina Heilborn är ledamot i regeringens barnrättsdelegation som hade möte med socialtjänstminister, Camilla Waltersson Grönvall den 19 juni. Temat för mötet var åtgärder för att förebygga att barn och unga begår brott.

Riksförbundet FUB underströk vikten av att särskilt uppmärksamma barn och unga med IF som tvingas begå brott. Det krävs kompetens och utbildning hos ansvariga myndigheter om behov och rättigheter för personer med IF.

Barnrättsdelegationen är en delegation tillsatt av regeringen 2016 för att samla organisationer inom civilsamhällesorganisationer som arbetar med barns rättigheter. Med i delegationen är även Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Barnrättsdelegationen ger en möjlighet som forum att prata och stärka barns rättigheter i Sverige under konstruktiva samtal. FUB har varit med sedan 2022.

Läs mer om barnrättsdelegationen.