Fritid för alla i Järfälla kommun

Järfälla kommun tog vid årsskiftet över driften av Stället. Det var med viss osäkerhet vi överlämnade Stället som vi drivit i så många år. Desto roligare är det att se att Stället nu utvecklas och kommunen verkligen bestämt att satsa på en Fritid för alla.

Jenny, som ansvarar för verksamheten på Stället, arbetar deltid med Fritid för alla och övrig tid kommer hon att under ledning av Stockholms universitet att forska i ämnet.

Sedan kommunen tog över Stället har man bland annat haft gårdsråd, biblioteket har skapat en avdelning för lättläst och varit på Stället och marknadsfört sig genom högläsning, brandförsvaret har utbildat deltagarna i hur man släcker en brand, prova-på att vara diskjockey,

Fyra FUB-medlemmar är anställda för att hjälpa till i caféet och att sköta om gästerna.

Till sommaren planerar man att öppna ett Sommarställe på Ängsjö friluftsområde.

Stället har en egen Facebook-grupp där aktuella aktiviteter och bilder presenteras. Gruppen heter Stället i Jakobsberg.

Det var också glädjande att delta i Järfälla föreningsmöte och se det engagemang i Fritid för alla som olika föreningar i kommun visade.

 

Publicerad:
måndag 25 april 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se