FUB höll medlemsmöte med lokala politiker

Den 30 augusti samlades ett 60-tal medlemmar tillsammans med några av Falkenbergs lokala partier på Mötesplats Mölle.
Deltagare på medlemsmöte

Kvällen inleddes med att WillyEngebrethsen berättade om bakgrunden till LSS och om den LSS-utredning som just nu pågår.
Representanter från Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var närvarande för att svara på frågor.
Lokal politiker svarar på frågor

Inför kvällen hade FUB skickat in ett antal frågor till alla partier och ville ha skriftliga svar före mötet. FUB hade sammanställt svaren och ordförande Karin Borgström redovisade dessa.
Karin lämnade korta kommentarer till varje fråga. 
Inga svar hade inkommit från Miljöpartiet.

Efter en kort paus fick varje parti fem minuter för att förtydliga och kommentera sina svar.
När partierna talat färdigt var det fritt fram för deltagarna att ställa sina egna frågor.
                               Deltagare som ställer frågor

Frågorna handlade till stor del om habiliteringsersättningen och att många får betala för att delta i Daglig verksamhet. Bristen på erfarna, kompetenta LSS-handläggare saknas. Det råder stor omsättning bland handläggarna. Varför undrar många?
En annan fråga som alltid är aktuell är bilarna som togs bort från boenden och som gör att man inte längre kan ta sig till aktiviteter lika enkelt längre.
I många fall får man helt avstå.

På plats under kvällen var också Liberalernas riksdagsledamot Bengt Eliasson. 
Riksdagsledamot Bengt Eliasson

Under kvällen presenterade Inre Ringen Falkenberg sig och vad de arbetar med för frågor. Inre Ringen Falkenberg hade skickat in egna frågor till politikerna och kommer att gå igenom dem vid sitt möte den 2 september.

Elisabeth och Linnea med personal var några av deltagarna på mötet. Under kaffepausen fanns det tillfälle att prata med varandra om de olika frågorna.Deltagare från kvällen

Nu hoppas vi att alla går och röstar även om det kan vara svårt. Det är en rättighet vi har allihop.
Att låta bli att rösta är inget bra alternativ.

Ett stort Tack till alla som kom på mötet och bidrog med att ställa frågor.

Publicerad:
måndag 3 september 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se