Hoppa till innehåll

Personer med måttlig eller svår IF bör inte kunna dömas för brott

Publicerad:

Sveriges Radios program Kaliber har gjort två reportage om personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som straffas för brott, trots att de inte förstår vad de gjort:

Dömd utan att förstå del 1: Rättegångarna – Kaliber, Sveriges Radio

Dömd utan att förstå del 2: Straffen – Kaliber, Sveriges Radio

Det tycker Riksförbundet FUB är fel. Men vad säger lagen?

Idag säger lagen att alla människor som begår brott i Sverige ska behandlas likadant i domstol och i fängelse. Även personer med måttlig och svår intellektuell funktionsnedsättning.

Regeringen har tre gånger försökt ändra i lagen så att det inte ska vara så. Senaste gången var nio år sedan, men ingenting hände. Därför gäller fortfarande samma regler som på 1960-talet. Alla människor kan hamna i rättegång.

– För att kunna dömas för brott, tycker vi att personen måste kunna förstå konsekvenser av vad det man gjort, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Jag hoppas att regeringen väcker liv i förslaget om att personer med måttlig och svår IF ska vara undantagna i lagen för brott.

I många andra länder säger lagen att personer med måttlig och svår IF inte får dömas för brott på grund av sin funktionsnedsättning. Den som inte förstår vad hen har gjort eller vad som är rätt och fel – den kan inte vara skyldig till brott. Därför hamnar aldrig dessa personer i rättegång.

Psykiatrilagsutredningen föreslog också en annan ändring i svensk lag – att det skulle finnas en sorts special fängelse som liknar en gruppbostad. Personer med IF som är dömda för brott skulle bo där. Myndigheten Statens institutionsstyrelse, SiS, skulle få ansvar för verksamheten. Den här sortens fängelse är vanliga i andra länder.

Men ingenting hände med regeringens förslag så idag sitter fortfarande alla personer som är dömda för brott tillsammans på samma fängelser.

Riksförbundet FUB vill att regeringen:

  • arbetar för att ändra lagen så att personer med måttlig och svår IF inte kan åtalas eller dömas för brott.
  • genomför förslaget om att personer med lindrig IF som har dömts för brott ska kunna bli placerade i en särskild sorts fängelse som liknar en gruppbostad.

 

Läs mer

Många personer med IF blir också dömda till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Det betyder att domstolen kom fram till att personen hade en psykisk störning när hon eller han begick brottet.

– Regeringen kan visa att de vill stärka mänskliga rättigheter inom rättsväsendet för personer med intellektuell funktionsnedsättning, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. För att nå jämlikhet och rättvisa i polisförhör, i domstol och i fängelser måste lagen och bemötande av personer med IF anpassas.