FUB kommenterar: Tilläggsdirektiv till skolutredning

Regeringen har gjort tillägg till vad ”Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven” ska göra. Det handlar om att stärka grund- och gymnasiesärskolan.

Eftersom det finns flera problem i grund- och gymnasiesärskolan så tycker Riksförbundet FUB att det här är bra. Vi hoppas det kan betyda bättre stöd till grund- och gymnasiesärskolor runt om i landet.

Men vi vill att det ska bli en Läsa-skriva-räkna-garanti i grundsärskolan. Det kan nu bli försenat. Klicka på Läs mer för FUB:s hela kommentar.

Utredningen ska också titta på om ordet utvecklingsstörning bör bytas ut i skollagen.

Läs mer om vad FUB tycker om skolfrågor på www.fub.se/skola.

Läs mer

Publicerad:
måndag 8 juli 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se