FUB Västerås på Förbundsstämman

Just nu befinner vi oss i Luleå och FUB förbundsstämma. 

Vi som finns på plats är Ordförande Margareta Hallner och Västerås Klippans ordförande Michael Wikstöm.

Under bilagor kan du hitta ni en rapport från FUB forum och Förbundsstämman.

Publicerad:
måndag 11 maj 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se