Hoppa till innehåll

FUB:s rapport om skolan visar brister

Publicerad:

Riksförbundet FUB har undersökt hur skolan fungerar för elever i den anpassade grund- och gymnasieskolan (tidigare särskolan).

FUB frågade över 400 föräldrar om vad de tycker fungerar bra och sämre för deras barn i skolan.

Undersökningen visar till exempel att det är viktigt att lärarna ska ha pedagogisk utbildning för att eleverna ska utvecklas i sitt lärande. Men många lärare har inte sådan utbildning.

FUB vill att regeringen tar reda på hur det kan bli fler behöriga lärare i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

Föräldrarna svarar också att de måste lägga mycket tid och kraft på att deras barn ska få den utbildning som de har rätt till.

– Det är inte föräldrarna som ska ta det ansvaret, säger Christina Heilborn, förbundssekreterare för Riksförbundet FUB.

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn Fotograf: Charlotte Ruckl

Undersökningen visar att stödpersonal, som elevassistenter, har ett stort ansvar för eleverna. Därför behöver de mer kunskap och utbildning i vad det betyder att vara en elevassistent och vad IF är. FUB vill därför att det införs en grundutbildning för elevassistenter.

Läs hela rapporten under Bilagor.

I september kommer en lättläst sammanfattning av rapporten.

I september blir det också webbinarier med de som gjort rapporten. Robert Öberg, FUB:s ombudsman för skola och utbildning och FUB:s arbetsgrupp för skola och utbildning kommer berätta om resultatet av FUB:s skolenkät.

Läs mer

– I vår rapport föreslår vi flera åtgärder från politiskt håll. En av dem är att regeringen omgående utreder hur bristen på behöriga lärare kan lösas, säger Christina Heilborn.

Den anpassade grund- och gymnasieskolans (namnet på skolformen som tidigare kallats särskola tas i bruk den 2 juli 2023) uppdrag handlar om att eleverna ska få en god grund för att aktivt kunna delta i samhället, kunna fortsätta utbilda sig och utvecklas till självständiga individer. Detta ska de få göra utifrån sina egna förutsättningar och behov med rätt stöd och anpassning av undervisningen.

Riksförbundet FUB:s enkätundersökning visar på flera brister i hur skolornas uppdrag uppfylls, vilket tydligt illustreras i att enbart 22% av de tillfrågade föräldrarna svarar att de skulle rekommendera sitt barns skola till en förälder med barn med liknande behov.

– Vi hoppas att politikerna en gång för alla satsar på att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en likvärdig skolgång som den i grund- och gymnasieskolan, säger Christina Heilborn, förbundssekreterare för Riksförbundet FUB.

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn Fotograf: Charlotte Ruckl

Bilagor