Gilla vatten

Handikappföreningarna Västmanland (HV) har beviljats 50000 kr från Möller Bil Barn- och Ungdomsfond för att i samarbete med bla Autim- och Aspergerföreningen och FUB erbjuda specialanpassad simundervisning. Den främsta modellen vi kommer använda oss av är enligt Gilla Vatten-modellen, men vi har även inom ramen för Simma Lugnt möjlighet att använda andra resurser. För deltagande i Simma Lugnt är deltagande i nedanstående möte obligatoriskt. (Gäller föräldrar/målsman)
Föranmälan inkl enkätsvar till HV, Hörntorpsvägen 4, Ing 25, 724 71 Västerås senast fre 13/1. Frågor? 021-353070

Klicka på länken för att hämta Välkommen till informationsmöte om.pdf:
https://medlem.foreningssupport.se/rfa/open24/public/shared/document/docdata.asp?sKey=baNl4tC2rpq1rfqH2oF

Klicka på länken för att hämta Info-om-Gilla-Vatten-föräldrar.pdf:
https://medlem.foreningssupport.se/rfa/open24/public/shared/document/docdata.asp?sKey=gRCaQEWhNui2rj%5cx1XH4wfxC

Klicka på länken för att hämta Intresseanmälan Simma Lugnt  Gilla Vatten.pdf:
https://medlem.foreningssupport.se/rfa/open24/public/shared/document/docdata.asp?sKey=fM9YMARdpezngVt0Ebpgs5s

Publicerad:
tisdag 10 januari 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se