God Jul och Gott Nytt ÅR

Vi vill passa på att önska er alla en God Jul och Gott Nytt år. 

Medlemsavgiften för 2019 kommer att vara 240 kronor och 60  kronor familjemedlem. 

Vill du bli medlem https://www.fub.se/info/medlem glöm inte anmäla övriga familjen eller andra intresserade. 

Vi börjar igen med våra aktiviteter under vecka 2 och 3. 

Vi kommer att ha många spännade aktiviteter 2019 för våra medlemmar. 

 

FUB Västerås mål är att arbeta för att skapa gemenskap bland medlemmarna, påverka kommunen och andra för att skapa goda levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga, anordna fritidsaktiviteter och ge information dels till medlemmar, dels till utomstående om hur det är att leva med utvecklingsstörning. 

FUB Västerås är en ideell förening som med frivilliga insatser ska vara en plattform för alla medlemmar, så att de i föreningen kan verka för sina intressen inom ramen för FUB:s värdegrund.
FUB är medlemmar i Funktionsrätt Västerås och Parasport Västmanland.
Vi samverkar med föreningar i Funktionsrätt Västerås 13 olika föreningar och Funktionsrätt Västmanland 37 olika föreningar. Vi samverkan också med KFUM och Romfartuna United.  
Våra aktiviteter sker alltid i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  

FUB Västerås jobbar för alla människor har lika värde och FUB:s mål

Ett samhälle som är tillgängligt för alla och där varje människa har inflytande över sitt liv. Arbetet inom FUB Västerås ska också utgå från gällande lagstiftning och FN:s konventioner för personer med funktionsnedsättning. I denna verksamhetsplan har tagits upp de aktiviteter som är planerade. Det är också viktigt att framhålla att det finns utrymme för fler aktiviteter om medlemmarna så

önskar. Men det förutsätter att fler medlemmar engagerar sig

 

Gemenskap/aktiviteter

Att skapa gemenskap bland medlemmarna ska vara en ledstjärna i allt arbete inom FUB Västerås. Under året kommer föreningen att arbeta för att följande aktiviteter anordnas

 

Varje vecka anordnas följande måndagar RaceRunning vuxna med fokus på Hälsa 20 gånger året tisdagar träffa kompisar Rönnby, styrketräning (30 gånger året) Habiliteringen gym, onsdagar, vattengympa (20 gånger året) bad (30 gånger året) Sundinska Vreten, söndagar Bad Kristiansborg (maj månad) från september Nya Lögarängen 30 gånger öppet för alla föreningar inom Funktionsrätt Västerås.  

Varannan vecka Upp & Ner gympa barn Ormkärrskolan/VGF hallen 20 gånger året.

 

Övrigt
Disco ungdomar 4 gånger året  

Medlemsträffar/Bingo musikquiz 7 gånger året och ett årsmöte.

Tjej och killträffar 8 gånger året

Dagkryssning 2 gånger året vår höst i samverkan med Länsförbundet FUB Västmanland.

Bussresa Special Göteborgsvarvet maj 2 dagar
FUB dagen juni månad
Allsång Skansen juni

SommarCamp i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan (om bidrag beviljas 2019)  

Hälsovecka ungdom juli

Hälsovecka vuxna augusti

Bussresa till konsert hösten

Bussresa till LidingöRuset  

After Work

Möten
Styrelsemöten FUB Västerås 7 gånger året

Klippan möten träffar 10 gånger året

Samverkan rådsmöte med Funktionsrätt Västerås 5 gånger året

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor samverkan med politiken

Samverkan Västerås Stad Social Nämndernas förvaltning, Barn och Ungdomsförvaltningen, tillgänglighetsgruppen, Kultur och idrott och övriga aktuella frågor. 

 

Utbildningar/föreläsningar

FUB Västerås/Länsförbundet FUB Västmanland i samverkan med Funktionsrätt Västerås/Västmanland
Intradagarna 2 dagar utbildning

Olika studiecirklar i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan.   

 

 

 

Publicerad:
tisdag 6 december 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se