Hallandsklippan har Styrelsemöte och Årsmöte på Katrinebergs folkhögskola

Den 18 januari hade Hallandsklippan sitt första styrelsemöte. Där diskuterades hur man ska fortsätta jobba under 2015 och vilka teman det ska vara på de två medlemsmöten som man bestämt.

Ordförande var som vanligt Gunilla Karlsson med sin handledare Monica Carlsson.
Ordförande Gunilla Karlsson och Handledare Monica Carlsson

Efter styrelsemötet hade medlemmarna Årsmöte. Där valdes bl.a. Gunilla till ny ordförande och till Vice orförande valdes Sven Hallgren.

Vill du se vilka andra val som gjordes kan du Klicka här så kommer du till Hallandsklippans sida.
Under Läs mer får du veta mer om vad Hallandsklippan gjort denna helg på Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

Publicerad:
måndag 19 januari 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se