Höstavslutning för Bokglitter

Den 29 oktober var det höstavslutning för läsgruppen Bokglitter.
Idag var det Sandra som läste ett stycke ur en bok. 
Deltagare i läsgruppen
Sex deltagare har under hösten träffats varje söndag och läst böcker tillsammans. Efter varje träff diskuteras bokens innehåll. 
Gunilla som är med i gruppen och som arbetar på biblioteket har valt ut några av böckerna. 
Den som leder gruppen heter Agneta. 
                                  Agneta är ledare för gruppen
Cirkeln kommer att fortsätta till våren. 
Vill du veta vilka böcker som Bokglitter har läst så finns de på vår sida Lättläst med Gunilla.

Publicerad:
onsdag 1 november 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se