Höstläger i Småland vecka 44

Nu finns det möjlighet att söka till ett roligt läger vecka 44 för ungdomar med funktionsnedsättning.

Det vänder sig till ungdomar med lindrig/måttlig utvecklingsstörning mellan 12-25 år och äventill ungdomar med Asperger, ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Du kan ansöka om lägret som en korttidsvistelse enligt LSS. Om kommunen beviljar brukar föräldrar bara få betala för viss matkostnad.

Inbjudan och Ansökan hittar du under Bilagor

Se mer på hemsidan www.leva.se. Där kan man hitta bilder m.m. från tidigare kollon.

Publicerad:
torsdag 22 september 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se