Klara kampanjade inför valet

Veckan före valet genomförde vi några aktiviteter riktade till våra lokala politiker. Klara delade ut gröna kuvert ”Din ansökan om ett vanligt liv” till våra politiker.Vi besökte också valstugorna för att fråga efter lättläst information. Det var endast ett parti som hade tryckt information på lättläst svenska. Övriga partier hänvisade till information på internet.

Styrelsen skickade också en önskelista med frågor som vi vill att politikerna ska arbeta med. Listan innehöll åtta punkter bland annat, att kommunen tar över och driver Stället, inrättande av fritidskonsulent, Kommunala Handikapprådet, skolfrågor, kompetensfrågor och uppföljning av gruppbostäder. Vi bad om återkoppling på vår skrivelse och fick svar av tre partier.

 

Publicerad:
tisdag 23 september 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se