Kommunfullmäktige Värmdö kommun

Ställ en fråga till Värmdös politiker och få svar vid kommande kommunfullmäktigemöte den 31 augusti. 

Vid Kommunfullmäktiges nästa sammanträde kommer Värmdö kommun att ha en frågestund. Inför denna är allmänheten välkomna att skicka in skriftliga frågor om kommunens verksamheter till någon eller några av Värmdös politiker. Lämna in eller e-posta din fråga senast torsdag den 25 augusti. För att få frågan besvarad måste du själv närvara vid sammanträdet i Värmdösalen, Kommunhuset i Skogsbo, onsdagen den 31 augusti kl. 18.00 – 18.45.

Du kan endast få en fråga besvarad. Din fråga skickar du till varmdo.kommun@varmdo.se eller till Värmdö kommun, Kommunfullmäktige, 134 81 Gustavsberg.

Publicerad:
tisdag 23 augusti 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se