Kort referat från Boendemöte i Runda huset

Tisdagen den 17 januari bjöd FUB in till årets första medlemsmöte i Runda huset.
Temat var boendefrågor och ny entreprenad. Detta med anledning av Frösundas övertagande av Grupp- och Servicebostäder den 1 novermber 2016. 

Inbjudna gäster var representanter från Falkenbergs kommun och från Frösunda. Intresset var så stort att Runda Huset blev fullsatt och vi fick tyvärr säga nej till några medlemmar.

På mötet framfördes många kritiska synpunkter. Det handlade om uppstarten, men också om hur situationen är just nu. 

FUB kommer att anordna ett uppföljningsmöte på Mötesplats Mölle (så att alla får plats) den 20/2 kl 18:00.

Se inbjudan under Bilagor

Publicerad:
måndag 23 januari 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se