Länsförbundets årsmöte 2017

Den 5/4 hade Länsförbundet årsmöte på Hamnkrogen i Falkenberg. 
Ordförande Kerstin Tegnér hälsade alla välkomna till dagens möte.
Kerstin hälsar alla välkomna
Till ordförande för årsmötet valdes Monica Rudqvist och till sekreterare valdes Monica Carlsson.
Kerstin Tegnér, Monica Rudqvist och Monica Carlsson
Gunilla Karlsson rapporterade i ord och bild från sitt år med Riks-Klippan och från Hallandsklippans arbete 2016.
Gunilla berättar om året som gått
Efter årsmötesförhandlingarna redovisade Willy Engebrethsen från sitt projekt och från arbetet som rättsombud.
Willy berättar om sitt projekt
Han berättade även om det arbete som gjorts tillsammans med föräldrar till barn i Falkenbergs grundsärskola efter att kommunen beslutat om att flytta alla barn till en skola utanför stan. Tack vare kraftiga påtryckningar från många håll fick Falkenbergs FUB, tillsammans med föräldrarna, kommunen att ta tillbaka sitt beslut.  Willy vill poängtera att det är viktigt att gå samman för att driva igenom viktiga frågor. Falkenbergs FUB har nu startat en arbetsgrupp med inriktning på särskolan. Ärendet har gjort FUB synligt i flera medier och resulterat i ett stort antal nya medlemmar.

Monica R och Monica C uppvaktades med blommor efter väl genomfört arbete under mötet.
Monica som var ordförande för dagens möte har fått blommor   Monica har fått blommor för att hon gör ett jättejobb som sekreterare
Gunilla Karlsson fick blommor för sitt arbete i Riks-Klippan och som ordförande i Hallandsklippan.
Gunilla får blommor av Kerstin
Efter mötet blev det god middag samt kaffe och kaka.

Ny styrelse valdes under mötet. Klicka här så kan du läsa mer om vilka som nu ingår i styrelsen.
Länsförbundets styrelse 2017
Både Länsförbundet och Hallandsklippan ser fram emot 2017 och hoppas att arbetet ska leda till förbättringar inom LSS.
Dagens protokoll hittar du under Bilagor.

Publicerad:
söndag 16 april 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se