Lärorik föreläsning med Thérése Bäckman på mötesplats Mölle

Den 9 oktober hade Länsförbundet i Halland bjudit in Thérése Bäckman från Handelshögskolan i Göteborg att föreläsa om Bristande rättssäkerhet för personer med funktionsnedsättning.

Länsförbundet ordförande Kerstin TegnérLänsförbundets ordförande Kerstin Tegnér hälsade Thérése välkommen

 

 

Thérese började med att förklara skillnaden på SoL och LSS och därefter de grundläggande principerna om vad LSS-lagen säger.

Principen om ”Gynnande besluts negativa rättskraft”  innebär att beslutet inte går att ändra på eller återkalla. Efter att man fått reda på beslutet så ska man känna trygghet i att beslutet är det som gäller i framtiden.
Thérése berättade sedan om hur kommuner hittar möjligheter att kringgå lagen.
Genom att tidsbegränsa besluten måste de omprövas eller nyprövas vilket ger kommunen möjlighet att ändra besluten som då kan leda till förändringar för enskild person.

Thérése Bäckman

Vi lärde oss också att det är viktigt att vid en eventuell överklagan till Förvaltningsdomstol eller Kammarrätt informera att det finns ett tidigare beslut och att detta nu är förändrat.

Under Läs mer hittar du mer information om Thérése avhandling.
Publik vid föreläsningen

Ca 50 personer hade kommit för att lyssna på Thérése. Endast två politiker fanns på plats och tyvärr kunde vi konstatera att inga LSS handläggare var representerade.

Läs mer

Publicerad:
tisdag 14 oktober 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se