Lekoteket

Till Lekoteket kommer barn i åldrarna 0-7 år från Strängnäs och Eskilstuna kommun med särskilda behov av stöd och stimulans.

Någon remiss eller diagnos behövs inte, och man behöver inte vara medlem i FUB. De flesta barn får kontakt med Lekoteket efter rekommendationer av Barn- och ungdomshabiliteringen. Barnhälsovården eller genom resurspersonal i barnomsorgen. I bland har endast familjen kontakt med Lekoteket, ibland endast förskolan, och ibland både familj och förskola. Allt efter önskemål. Barns behov av särskilt stöd kan bero på t ex

– Allmän försening – Utvecklingsstörning – Försenad språk/talutveckling
– Rörelsehinder – Autism – Synskada – Hörselskada.

Du når Hasse på telefon 072-521 89 90
eller på lekoteket.eskilstuna@telia.com

Publicerad:
onsdag 15 augusti 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se