Lyckad LSS-dag i Östersund

Lördagen den 7 oktober ordnade Riksförbundet tillsammans med Länsförbundet Jämtland en LSS-dag i Östersund.

Ett 50-tal personer hade samlats på hotell Clarion för att få veta mer om LSS-utredningen och berätta om sina erfarenheter av olika LSS-insatser.

Eva Borgström, Julia Henriksson, Judith Timoney och Victoria Sjöström hade alla rest upp från Riksförbundet i Stockholm. Eva inledde med att berätta om den pågående LSS-utredningen och hur FUB arbetar med LSS-frågor just nu. Judith berättade om hur FUB arbetar tillsammans med Funktionsrätt Sverige för att bevaka olika frågor inom LSS-utredningen.

Alf Lundin, ordförande i Länsförbundet, berättade om hur läget ser ut i Jämtland beträffande LSS-frågor.

Efter en god lunch delades deltagarna in i fyra grupper. En grupp bestod av personer med egen utvecklingsstörning och de pratade med Judith om alla olika LSS-insatser.

Tre andra grupper riktade in sig på frågor kring daglig verksamhet, anhörigstöd och personlig assistans.

Innan dagen avslutades summerade grupperna ihop vad de hade pratat om. Riksförbundet tar med sig alla erfarenheter och synpunkter in i sitt fortsatta arbete med LSS och LSS-utredningen.

En sammanfattning av dagen är att det finns en stor oro inför framtiden då LSS-lagen på senare år har urholkats och intentionerna med lagen inte längre efterlevs. Trots att det är en rättighetslag känner många sig idag osäkra på att man får sina rättigheter enligt lagen. Viktigt är också att man i LSS talar om goda levnadsvillkor. Under dagen framkom också att man skulle önska att man oftare fokuserar på en persons förmågor, styrkor och möjligheter, inte bara på problem och begränsningar.

 

Publicerad:
onsdag 11 oktober 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se