Medlemsmöte

Välkommen på medlemsmöte
torsdag 26 april
klockan 18-20
Vi har bjudit in socialnämndens ordförande
Fredrik Hansson och några av kommunens chefer inom socialförvaltiningen.
På mötet har vi möjlighet att ställa frågor om korttids, dagliga verksamheter, och gruppbostäder el annat som känns viktigt.
Vi bjuder på fika.
Anmälan till fub senast 24 april 070-696 38 48 el e-post: fub-lule@telia.com 

Publicerad:
tisdag 27 mars 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se