NAMNBYTE!

Föreningen byter namn!

Det här är ett informationsbrev som vi skickar ut till alla våra medlemmar.

Efter vårt årsmöte kunde vi konstatera att föreningen ökat sitt medlemsantal med 16 personer från år 2015 till år 2016, och det är vi mycket glada för.Vi hoppas och tror att den ökningen står för ett engagerat och målinriktat arbete.

Vad som vi tyvärr inte har lyckats med, trots flera försök, är att engagera våra medlemmar i Valdemarsvik. Att arbeta aktivt i två kommuner med intressepolitik fungerar inte eftersom vi varken har tiden eller full kännedom om vad som händer i Valdemarsvik.

På årsmötet onsdagen den 15 februari togs därför (med Riks kännedom) ett beslut att göra en namnändring av föreningen till FUB Söderköping eftersom det är där föreningen är verksam.

För er som är medlemmar och bor i Valdemarsvik gör det ingen faktisk förändring, alla kommer att få information om aktiviteter precis som förr. Det är mer ett förtydligande för er som bor i Valdemarsvik och som kanske funderar på varför FUB inte är mer aktiva i er kommun. Svaret är att ingen just nu vill engagera sig från Valdemarsvik. 

Publicerad:
tisdag 28 mars 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se