Nu har vi haft årsmöte!

Nu har FUB Kungälv – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning haft årsmöte. Kvällen startade med de sedvanliga årsmötesförhandlingarna där man gick igenom verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och utsåg representanter till styrelse och kommittéer. Till ny ordförande valdes Ewa Ottosson.

Protokollet från årsmötet har lagts ut här på föreningens hemsida, klicka på kantrubriken Årsmötesprotokoll om du vill läsa det.

Efter god landgång och kaffe var det dags för Stefan Römer och Lennart Hamnelid att prata om ”LSS och Förvaltning ur ett rättsombuds perspektiv”. 

Tyngdpunkten på deras föredrag låg på LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som är en viktig lag för FUB:s medlemmar. Att de personer som omfattas av lagen ska kunna leva som andra trots sina funktionshinder är målet för LSS. Tyvärr är det inte så.

Det är inte bara den personliga assistansen som ifrågasätts utan även många av de insatser som kommunen ska stå för.

Ett exempel är kontaktkompis. En insats som kommunen idag tar bort när man flyttar till en LSS-bostad. Under de första åren med LSS gjorde kommunen precis tvärtom. Då sökte man med ljus och lykta efter kontaktkompisar så att alla som ville kunde få någon som de kunde få göra sina egna aktiviteter med.

Stefan och Lennart berättade även om annan hjälp från samhället, där det för många var en nyhet att personer med aktivitetsersättning kan få bidrag till olika aktiviteter.

Likaså berättade de om möjligheterna att anmäla till IVO och JO. Intressant var också att enligt Förvaltningslagen ska kommunen svara inom rimlig tid, vilket ju inte alltid stämmer med verkligheten.

Publicerad:
måndag 13 mars 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se