OBS! Kirsebergsdansen fortsätter på Lindgårdens mötesplats.

Vi måste fortsätta att ha Kirsebergsdansen på Lindgårdens mötesplats under våren.

Adressen är Lindängsplan 4.

Publicerad:
torsdag 19 januari 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se