På gång i höst

 
 
22 oktober  – medlemsmöte – Brister i LSS-stöd med Willy  
                      Engebrethsen och   Unik   Försäkringar.
                      Anmälan till 035-152274 eller info@rbuhalland.se
                      Nässjögatan 10 kl 18-ca 21
26 oktober – Halloween/Skördefest
                      Utflykt med RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar)
                      Läs mer under bilagor
 
3 november    Föreläsning ”i dina ögon” med  Thomas Nybom.
                          Läs inbjudan under bilagor
13 december – Luciafest i Martin Luther kyrka

Publicerad:
lördag 27 september 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se