Politikerutfrågning om bristande tillgänglighet på Quality Hotel Vänersborg

Politikerutfrågning om bristande tillgänglighet
Inbjudan till dialog med politiker om bristande tillgänglighet
Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan och DHR Vänersborg inbjuder till dialog om tillägget om bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen.
När: 1 oktober 2016
Plats: Quality Hotel Vänersborg
Tid: 10.00- 14.00
Vi vill bjuda in Er/Era representanter att delta i vår utfrågning av politikerna. Ni får chansen att ställa frågor till panelen under förutsättningen att frågan handlar om bristande tillgänglighet eller mänskliga rättigheter.
Vi bjuder på kaffe!
Anmälan sker till nedanstående senast den 23 september.
Vid behov av tolk, vänligen notera att detta är på eget ansvar.
Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan
Telefon: 0520-834 53
E-post: integrationsforum@telia.com
Hemsida: www.integrationsforum-adb.se

Lördagen 1 oktober på Quality Hotell i Vänersborg kl.10.00 – 14.00
Moderator: Lisbeth Bengtsson
Program
09.30 Samling, kaffe
10.00 Presentation av deltagare i panelen
10.20 Antidiskrimineringsbyrån och DHR Vänersborg
10.55 Metod att debattera
11.00 Utfrågning av politikerna
12.00 Bensträckare
12.10 Utfrågning fortsätter
13.20 Publiken får chansen att ställa sina frågor till politiker
13.50 Summering och avslutning
Reservation för ev. förändringar i programmet.
Styrelsen
Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan
Styrelsen
DHR Vänersborg

Publicerad:
onsdag 28 september 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se