PRIMO – på Ersboda hälsocentral

PRIMO – Är en förstärkt primärvård för vuxna med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. På Ersboda hälsocentral finns ett team bestående av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut som erbjuder kartläggning, bedömning, planering av insatser utifrån behov samt regelbunden uppföljning.

Läs mer om PRIMO nedanför eller under Bilagor.
Information om PRIMO för patient eller förträdare
Information om PRIMO med bilder

Publicerad:
måndag 10 september 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se