Redovisning från politikerutfrågning

I slutet av augusti hölls en utfrågning av Huddinges politikerinför valet ,  främst gällande LSS 

där de fick redogöra för  de frågor de fått av  utvecklinsstörda i kommunen .

nu har valet genomförts , men här är svaren på frågorna:

—————————————————————————————————————————————-

Har ni något lättläst?

M- har med sig

V- har med sig. Har hela valplattformen i en lättläst folder/bok.

 

Varför är vår lön så låg?

S-Kommunen beviljad 2,8 miljoner. Utveckla verksamheten. Vill höja den med?

MP – samma

V- Egen budget med större för omsorgen. Tycker att det ska vara mer. Tror att det går om man har den poltiska viljan.

M – Vi som styr, har inte tackat ja till pengarna. Det gäller ett år. Vet inte om vi kan hålla det efter det året. Poängterar att Huddinge har högt i jämförelse med många andra.

L- Vi tycker inte att det ska höjas ett år. Generellt vill se en höjning.

SD – Inte insatt i det här. Huddinge verkar ligga bra. Bidraget för ett år kan kännas ryckigt.

C- Centerpartiet vill införa samhällslön. Du får en grundlön.

 

Varför dras nattpersonalen in?

M- Det finns nattpersonal på alla gruppbostäder. Alla enheter förutom Hammartorpsvägen. Istället för ordinarie personal går jour, går närliggande serviceboende. (Ringa en främmande person) Boende ska träffa dem innan. Moderaterna menar att det inte behövs från personalen.

V- Man måste satsa på välfärden. Lägga mer pengar där det behövs. Det saknas pengar. Vänsterns budgetförslag skulle ge mer pengar till det.

HP – Lyssnar på boenden. Ställer dem den här frågan ska vi lyssna på det.

MP – Ingen ska känna sig otrygg på natten. Då ska det ändras.

S – Trygghetsfråga. Ny information för många här. Behöver mer information. Både fråga för förvaltningen och oss politiker.

Förälder. Son på GB. Frågan varit aktuell i 20 år sedan han flyttade dit. Dem som kommer dit KÄNNER inte dem boende. Det tar lång tid.

L- Viktigt för assistenterna att ha en bra arbetsmiljö. Tror inte att det ska bli mer pengar bara.

SD – Trygghet viktigt

C – Det ska inte vara otryggt. En av centerpartiets profilfrågor

 

Vad tänker ni göra för att Huddinge blir renare?

MP – Håller med om att det är skräpigt. Vill ha mer pengar för att hålla snygg i kommunen. Viktigt att jobba mot föroreningar.

KD – Jätte viktigt att Huddinge ska bli renare och snyggare. KD vill ha tuffare klotterpolicy. Ska vara borta på 24h. Huddinge har inte så hårda krav idag.

C – Vill samarbeta med fastighetsägare för att hålla områden trygga och säkra och fria från skräp. Vidareutveckla felanmälnignsappen. Motverka föroreningar.

V – Vill ha en klimatkampanj. Vill att medborgarna ska få lära sig med om klimatfråga. Förändra beteetnde. Vill ha bättre felanmälningssystem.

L – Håller med KD, borda inom 24h. mer papperskorgar och återvinning.

DP – Sommarjobb för att göra Huddinge renare.

S – trygghetsfråga. Rent och inte skräpigt. Bättre klotterpolicy 48h. Fler återvinningsstationer, papperskorgar upplyst.

HP – Belysta återvinningsstationer och rena sjöar.

M – Håller med andra partier i koaliationen

 

Hur kan servicegruppstäder göra för att få mer pengar till aktiviteter?

M – Finns pengar i budgeten för alla gruppbostäder. Finns pengar kvar till fritidsaktiviteter, BIO.

Christina FUB. Har fredagsdans,  vuxen person som måste gå hem efter 30 minuter för att det ska vara personalombyte på GB.

S – Mer resurser till vår omsorg. Personal stor utgift, det behövs personal.

SD – Har ni kollat med andra organisationer, som kyrkan?

Göran. Finns väldigt lite information om vad som finns att göra. Vad som händer i Politiken.

V – Det verkar som att personal saknas och det är en stor kostnad.

KD – Tror att det ska skickas tillbaka till Socialnämnden. Alla tycker att det är viktigt och samtidigt finns det pengar. Vad är det som hänt, behövs en utredning.

Förälder. Väldigt FÅ kommuner som beviljar assistans för en person som bor på GB, då ska personalen räcka till. Två personal räcker inte för fem boenden.

L – Organisationsfråga och flexibel schemaläggning så att det går att anställa tillfällig personal för ledsagning.

 

Vad är eran syn på DV

L – Gjort en förändring nyligen att det går att välja och byta DV.

V – Som arbetstagare ska få ha inflytande i din vardag och sitt arbete.

S – 50 miljoner kronor extra för DV. Öka kvaliteten.

M – Det finns intresse för Drama på en DV Solfagra.

SD – Pratat med deltagare som är nöjda.

HP – Meningsfullt tycker dem.

Göran fråga, har ni frågat när personalen varit med eller inte?

KD – Rätten att välja själv är viktigt.

DP – Ska finnas möjlighet att välja. Det är viktigt för arbetstagarna och för andra att möta dem. Synliga i samhället är viktigt.

 

Vilka förändringar ska ske med LSS?

KD – Vi är rädda och arga för dem förändringar som sker. Att assistansen inte fungerat. Vi satsar mer resurser för att återställa LSS.

C – Grunden med LSS måste tillbaka till det som fungerade. Målats upp i media att det är mycket fusk.

V – Behovet ska styra och avgöra rätten. Inte fokus på kravet att skära ner.

M – är missnöjda med hur det blivit.

L – Vi har de som drev igenom LSS. Vi vill täppa till tolkningsutrymmet. Andas och sondmatas ska vara grundläggande. Tolkning grundläggande behov. Det finns fusk, men verkar vara en liten del.

MP – Tydligare skrivningar i lagen.

S – Regeringen tillsatt en utredning med bättringsförslag.

SD – Är mycket pengar i LSS. Viktigt att det inte missbrukas.

HP – är även förälder med son som har rättigheter. Det räcker inte.

 

Varför ska vi rösta på er?

V – kämpar för jämställde het och att ingen hålls utanför.

S –  Förbätra välfärden. Mer resurser i förskola.

M – utgår från varje människa och deras behov.

L – Tror på allas delaktighet i samhället. Mer bostälder och bättre simhall.

HP – Vi är lokala i Huddinge. Vi vill att alla ska få det bästa möjliga..

DP – Vi är lokala. Lyssna på våra medborgare

KD. Mindre barnsgrupper, mer bostälder för äldre. Mer stöd för elever i kuratorer/sjukvård.

MP – Skydda naturen för att det ska gå att leva på jorden i framtiden.

SD –  Vi är för en begränsad ekonomi.

C – Valfrihet och återställa LSS.

 

Från publiken.

Otur med assistans. Engagerat mig mycket i det. Många i omgivningen. Många assistenter tar inte jobbet på allvar. Bättre policy för dem som jobbar som assistenter. Många vi pratar med privata företag och kommunen lämnar tillbaka det till politiker.

L – reflektera. Arbetsmiljöproblem.

Förälder. Det låter som att det är fel anställd personal

Hur Höjer vi utbildningskravet eller kvaliteten?

S – Låter oacceptabelt. Ta med det här till kommunen.

M – Tar med oss det här.

V – får du inte svaret? Kontakta oss politiker. Maila.

Publicerad:
torsdag 11 oktober 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se