Rekord på Foresta

Vi blev över 60 personer på årsmötet med fest. Roligt var det.

Publicerad:
torsdag 22 februari 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se