RiksFUB har problem med att medlemsavgifter inte registreras!

Vi har fått en del telefonsamtal från oroliga medlemmar om att medlemsavgiften inte är dragen på kontot.
Det gäller främst er som har autogiro.

RiksFUB har ansvar för att registrera betalningar och autogiro.

RiksFUB meddelar att om du har autogiro och det fortfarande inte är draget så kommer det att göras. De vet inte när det görs men ni kan vara lugna.
Ni är medlemmar ändå.

Vi är tacksamma om ni betalar medlemsavgiften i tid.
Det minskar både Falkenberg FUB:s och RiksFUB:s arbete.

Har ni frågor gällande fakturor eller autogiro så ska ni ringa RiksFUB.
Telefon: 08-508 866 00

Publicerad:
tisdag 27 mars 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se