Simhallen, FUBs krav och möjligheter

Vi har träffat projektet och partierna inför beslut om ny simhall. FUB ger vår syn på utformningen, krav och möjligheter. Se bilaga. Nämndbeslut kan komma att tas 4/6.

Publicerad:
onsdag 30 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se