Hoppa till innehåll

Sorgligt, men viktigt, om elever som gått gymnasiesärskola

Publicerad:

Skolverkets nya rapport, Arbete, studier och daglig verksamhet efter gymnasiesärskolan, visar att hösten efter att unga slutar gymnasiesärskolan är det många – en tredjedel – som inte arbetar, inte studerar och inte har daglig verksamhet.

– Problemen har funnits länge, säger Riksförbundet FUB:s ordförande, Anders Lago.
Anders Lago, FUB:s förbundsordförande

– Både särskolan och Arbetsförmedlingen har ansvar. Politikerna har inte heller velat satsa på det som behövs.

Elin Vesterlund, Inre Ringen Sveriges vice ordförande, känner igen mycket som står i rapporten.
Elin Vesterlund Foto: Linnea Bengtsson

– Jag har själv gått i gymnasiesärskolan och har fått kämpa väldigt hårt för att få ett arbete, berättar hon.

– Det finns inte många utbildningar som vi som har betyg från särskolan kan söka. Och det var  svårt att få stöd från Arbetsförmedlingen. Men jag gav inte upp och nu – efter 10 år – har jag ett arbete som jag trivs väldigt bra med.

FUB har länge sagt att Skolverket måste ta fram mer information om elever som går i särskolan.

– Nu finns äntligen information att använda, för att veta vad som behöver göras, säger Robert Öberg, skolombudsman på Riksförbundet FUB.
Robert Öberg, ombudsman skola och utbildning Foto: Linnea Bengtsson

Riksförbundet FUB kommer begära att få träffa skolminister Lotta Edholm och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Läs mer

Skolverkets nya rapport, Arbete, studier och daglig verksamhet efter gymnasiesärskolan, visar att var tredje ungdom som slutar gymnasiesärskolan var andelen ungdomar som varken arbetade, studerade eller hade daglig verksamhet hela 32 procent. Andelen ungdomar som studerade vidare var enbart 11 procent och bara 9 procent hade ett arbete. Hälften av ungdomarna hade börjat på en daglig verksamhet.

– Bakom dessa nedslående siffror ligger flera problem som har funnits länge, utan att de viktigaste aktörer har hittat fungerande lösningar, säger Riksförbundet FUB:s ordförande, Anders Lago.

– Både särskolan och Arbetsförmedlingen bär ett stort ansvar. En tredjedel av de som lämnar särskolan varken studerar eller arbetar, vilket leder till ett verkligt utanförskap, säger Anders Lago. Ett fåtal som lämnar särskolan får en chans på den reguljära arbetsmarknaden. Trots att internationell forskning visar att kontakt med arbetsplatser tidigt under skoltiden är en viktig framgångsfaktor för elever med intellektuell funktionsnedsättning, sker det inte i tillräckligt stor utsträckning i särskolan.

– Det har även saknats en politisk vilja att satsa på förbättrade förutsättningar för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Regeringen måste ge Arbetsförmedlingen direktiv att utveckla samarbetet med särskolan och direktiven måste backas upp av öronmärkta resurser. Och extra satsningar behövs för att stärka gruppen tjejer i gymnasiesärskolan. När regeringen minskar förvaltningsanslaget för Arbetsförmedlingen, drabbas vår grupp särskilt hårt, säger Anders Lago.

Elin Vesterlund, Inre Ringen Sveriges vice ordförande känner igen mycket som står i rapporten.

– Jag har själv gått i gymnasiesärskolan och har fått kämpa väldigt hårt för att få ett arbete. Det finns få utbildningar som vi som har betyg från särskolan kan söka och det har varit väldigt svårt att få ett fungerande stöd från Arbetsförmedlingen. Men jag gav inte upp och nu – efter 10 år – har jag ett arbete som jag trivs väldigt bra med.

FUB har länge efterlyst statistisk uppföljning från Skolverket om elever som går i särskolan.

– Även om rapporten visar upp en mycket nedslående bild, är det väldigt bra att det äntligen finns ett underlag att utgå ifrån. Utan regelbunden uppföljning är det omöjligt att dra slutsatser kring hur särskolan lyckas – eller misslyckas – med sitt uppdrag, säger Robert Öberg, skolombudsman på Riksförbundet FUB.

– Men med rapporten som utgångspunkt, har man en större chans att skapa bättre förutsättningar för elever som vill arbeta eller studera när de lämnar särskolan. Till exempel, måste folkhögskolor som vill ordna anpassade kurser för vår målgrupp, få de resurser som krävs för att ha extra stöd på skolan. I dagsläget saknas pengar till detta vilka begränsar ytterligare studiealternativ för elever som har gått i särskolan, påpekar Öberg.

Med anledning av Skolverkets rapport kommer Riksförbundet FUB att begära ett möte med skolminister Lotta Edholm och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.