Stängning av Stället

Om inte kommunen väljer att anställa en verksamhetsansvarig för Stället så kommer verksamheten att stänga den 1 maj 2015. Styrelsen i FUB vill ägna mer tid åt intressepolitiskt arbete dvs bevaka att vi har bra boende, skolor, daglig verksamhet etc. och detta hinner vi inte med om vi samtidigt ska driva verksamheten på Stället.

Styrelsen har i flera år pratat med kommunen och sagt att de ska ta över verksamheten. När vi startade för många år sedan hade kommunen ingen öppen träffpunkt för funktionshindrade och FUB har nu under flera år visat hur det kan fungera för att vara bra. Dessutom tycker även kommunen att Stället är bra.

Före valet skickade styrelsen en lista till alla politiska ledare med viktiga saker som vi ville att politikerna skulle driva. Högst på denna lista var ett övertagande av drift för Stället och att man skulle anställa en fritidskonsulent för funktionshindrade. Några politiker svarade och tyckte att det var bra frågor som de skulle verka för.

Vi skrev sedan till Kultur-, demokrati-, och fritidsnämnden och ärendet behandlades den 4 mars 2015. Då beslutade man att man skulle fundera på detta när man gör budget för kommunen 2016-2017. Det tycker vi är för sent och det är svårt att förstå varför kommunen väljer att eventuellt börja om på nytt i stället för att ta över en väl fungerande verksamhet. Vi förstår att kommunen vill fundera på rollen som fritidskonsulent men Stället finns redan idag och vi kan inte tro på ett övertagande av Stället idag skulle äventyra kommunens budget. Vi har dessutom erbjudit oss att fortsätta att hantera löner till ledare och vara ett stöd för verksamhetsledare. 

I FUBs styrelse fortsätter vi att hoppas på att kommunen ska tänka klokt och praktiskt och fortsätta verksamheten på Stället.

 

 

Läs mer

Publicerad:
onsdag 18 mars 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se