Stor uppslutning i Falkenberg vid LSS-manifestation

På Internationella Funktionshinderdagen den 3 december var det manifestation på många platser i Sverige. Så även i Falkenberg. 
Det var många som ville vara med och gå med facklor och plakat i tåget. Alla samlades på Stortorget. 
Uppladdning med facklor och plakat
Vad vill vi göra? RÄDDA LSS!
Så lät det i tåget när alla vandrade Nygatan ner.
Fackeltåg på väg 

 
Det blev ett långt tåg längs Nygatan, Brogatan och Storgatan.
 
Tåget avslutades vid Stadshuset på Rådhustorget där runt 250 personer samlats.

Publik som lyssnar på talare
Mikael Geertinger spelade gitarr och sjöng egna sånger.
Mikael Geertinger spelar och sjunger
Falkenbergs FUB:s ordförande Karin Borgström hälsade alla välkomna och tackade samtidigt för att så många slutit upp på dagens manifestation. 
1994 beslutade Sveriges regering att införa en lag som skulle garantera att även personer med en utvecklingsstörning skulle få Goda levnadsvillkor och rätt att leva som andra.
LSS. (Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.) 
Då infördes också rätten till personlig assistans för de med svårast funktionsnedsättning
Ordförande Karin Borgström
Maria Larsson (C) talade både av egen erfarenhet och som politiker. Det var ett känslosamt tal om hur livet kan förändras på bara en sekund för att aldrig mer bli sig likt. Att ha kunniga personliga assistenter är helt avgörande för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Maria berättade att hon varit utomlands och där sett att man kommit mycket längre när det gäller tillgänglighet på bland annat stränder och badplatser. Det är något som Maria tänker kämpa för här i Falkenberg.
Maria Larsson talar
Magnus Helgesson kommer ursprungligen från Falkenberg men bor numera i Stockholm. Han blev nominerad till årets talare 2016 och utsedd till årets inspiratör 2014. Magnus var med och startade den första Harrys Pub och det var i Falkenberg precis jämte manifestationen. Magnus pratar om att det är viktigt att tillgodose människors behov på ett sätt som gör att de kan växa och leva ett bra liv. För Magnus är det självklart att alla personer som är i behov av stöd och hjälp ska få det.
Magnus Helgesson talar
Jan Dickens (S) och Mikael Hallberg (V) talade och alla politker är överens om att något måste göras och det måste göras nu. Mikael refererade till kampen om Särskolan i Falkenberg och att där kunde vi påverka och det kan vi även göra när det gäller LSS. 
Jan Dickens, Socialdemokraterna talar Mikael Hallberg, Vänsterpartiet talar
Bengt Eliasson (L) är  riksdagsledamot och sitter med i socialutskottet. Han jobbar hårt för att inte bara bevara LSS utan även förbättra och utveckla LSS. Han är också överens om att det måste ske nu.
Bengt Eliasson, Liberalerna talar
Tomas Enhager, personlig utvecklare, föreläsare, inspriratör och författare var konferencier under manifestationen och höll det avslutande talet. Optimism och framtidstro är viktiga delar i vardagen. 
Nu samlar vi oss för att ta ett initiativ som leder till mer frihet, trygghet och gemenskap. Skulle det innebära problem får vi växa så att vi kan lösa det. Det klarar vi tillsammans.
Tomas Enhager talar
Stundtals var det kö till listan för namnunderskrifter. Det blev 188 stycken.
Kö till namnunderskrifter
Vi tackar dagens Teckentolk Karin Gynther och Ljudtekniker Mattias Johansson/PM Audio
   
FUB Falkenberg tackar Ny Kraft Assistans för gott samarbete och tillsammans tackar vi alla som på olika sätt deltog och gjorde denna manifestation möjlig.
Även efter denna dag kommer vi alla att kämpa för att LSS ska bevaras och utvecklas. 

Publicerad:
måndag 4 december 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se