Temakväll om LSS-boende lockade många

Ett 60-tal representanter deltog vid en temakväll om LSS-boende den 23 april på Mötesplats Mölle.
FUB:s ordförande Karin Borgström hälsade alla välkomna och gick igenom kvällens upplägg.

Socialnämndens ordförande Rie Boulund och 2:e vice ordförande Kerstin Rosell började med att tala om vad de tycker är viktigt när man bor på boende.
Båda är överens om att alla ska känna trygghet och trivas med både personal och de man bor tillsammans med. 
Socialnämndens ordförande Rie Bohlund

Verksamhetschef för Kvalitets- o Utredningsavdelningen Eva -Marie Gustafsson och Kvalitetscontroller Sabina Merdanovic från Socialförvaltningen informerade om hur de arbetar med kvalitetsgranskning av egna och upphandlade verksamheter. 
Kvalitetscontroller Sabina Merdanovic
Det åligger även de som bedriver verksamheter att göra egenkontroller, systematisk uppföljning och utvärdering.
Tillsyn är en annan viktig del. Det görs för att säkerställa att verksamheterna följer aktuella lagar och kvalitetsbestämmelser som finns inom området.

Klicka här så kommer du till den rapport som kom i januari 2017.

Bengt Rudqvist förälder och företrädare för sin son berättade om sina upplevelser efter att Frösunda övertog den gruppbostad där sonen bor.
Han beskriver det som en berg och dalbana. Just nu är det ganska bra men oron är ändå stor då ingen vet åt vilket håll det går framöver.
Blir det bättre eller sämre igen?

Efter en kort fikapaus var det Försunda Omsorgs regionchef Eija Nordahl som visade bilder och berättade om Frösundas koncept och hur man skapar ett bra boende, där självbestämmande och inflytande över sitt eget liv är målet med beaktande av ”kundens” styrkor och begränsningar.
Frösunda Omsorgs Regionchef Eija Nordahl och några verksamhetscheferMed fanns också några av de verksamhetschefer som idag ansvarar för olika boenden i Falkenberg.

Under presentationen framkom många frågor och synpunkter från upprörda anhöriga och företrädare. Många vittnar om en stor otrygghet bland annat på grund av stora personalomsättningar. 

Alla som har synpunkter uppmanas att ta kontakt med respektive verksamhetschef. 
Det är också viktigt att lämna synpunkter till Falkenbergs kommun. 
Klicka här för att komma till sidan där du kan lämna synpunkter till kommunen.

Till sist berättade FUB:s rättsombud Willy Engebrethsen om den pågående statliga LSS-utredningen som ska vara klar i oktober 2018. 
Willy berättade också om en nyutkommen rapport från FUB. ”500 röster om LSS – medlemmarnas erfarenheter av tio LSS-insatser”.
Willy Engebrethsen pratar om LSS-utredningen

Klicka här så kommer du till rapporten.

FUB vill tacka alla som kom ikväll.
Representanter från Falkenbergs kommun, Socialnämnden, Frösunda Omsorg, politiker, verksamhetschefer samt anhöriga, företrädare och boende. 

Socialnämnden vill att kunden ska känna sig trygg med både personal och de som de bor tillsammans med.
Frösunda Omsorgs koncept att det är ”Kunden som bestämmer” ställer stora krav på personalen att ha god kännedom om varje kund på boendena.
Då är en stabil och kunnig personal som arbetar utefter varje kunds genomförandeplan viktig. 

Vi hoppas att kvällen leder till fortsatta samtal och diskussioner för att förbättra boendesituationen.

En vision?  Tänk om…….

Vision: Bästa LSS-kommun 2019

Publicerad:
tisdag 24 april 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se