Thérése Bäckman föreläste på mötesplats Mölle

Den 9 oktober hade Länsförbundet i Halland bjudit in Thérése Bäckman att föreläsa om sin avhandling: Bristande rättssäkerhet för personer med funktionsnedsättning.

Klicka här så får kan du läsa mer. 

Publicerad:
fredag 10 oktober 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se