Hoppa till innehåll

Vad ska FUB arbeta med? Skriv en motion!

Publicerad:

FUB är en stor förening med över 25 000 medlemmar. Ett sätt för alla att vara med är genom förbundsstämman vartannat år. FUB:s lokalföreningar och länsförbund skickar sina ombud till förbundsstämman.

Nästa förbundsstämma blir 1-2 juni 2024.

Alla FUB:s medlemmar, länsförbund och lokalföreningar samt Inre Ringen-sektioner, kan skriva motioner till förbundsstämman med förslag på vad FUB ska arbeta för.

Motioner till FUB:s förbundsstämma

Enskilda medlemmar och lokala Inre Ringen-sektioner skickar sina motioner till lokalföreningen. Lokalföreningen ska få motionen senast 30 november året innan stämman. Läns-Inre Ringen-sektioner lämnar motioner till länsförbundet, samma datum gäller.

Motion från länsförbund eller lokalförening till förbundsstämman ska ha kommit till riksförbundet senast 31 december året före förbundsstämman.

Läs mer om motioner i stadgarna och God föreningssed. Om du har frågor, kontakta Attila Fabian på förbundskansliet, 08-508 866 58, attila.fabian@fub.se.

Inre Ringen Sverige har sin riksstämma dagarna före FUB:s förbundsstämma. Information om motioner till Inre Ringen Sveriges Riksstämma finns här!

Skicka inte samma motion både till FUB:s förbundsstämma och Inre Ringens riksstämma. 

Men skriv gärna motioner till båda stämmorna så lättläst som möjligt. Råd om hur man skriver lättläst finns på www.fub.se/skriv-lattlast. Viktigast är att skriva kort.